Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δ.Σ. , Λ.Κύπρου 97, στην Αργυρούπολη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ