ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/3/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ