Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΟΣ/ΜΙΑΣ (1) ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ