ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12/3/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00