ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 12η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ  19/3/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00