ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2/4/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00