ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9/4/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00, στην Αίθουσα συσκέψεων Δημάρχου, στο Δημαρχείο.