ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 16η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ  16/4/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00