ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23/04-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ