ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/04/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00