ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11/06/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00