ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/06/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00