ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26/06/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00