ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02/07/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00