ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/01/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00