ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09/07/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00