ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20/02/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30