ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,

8η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  26/02/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00