ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28/11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30