ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00