ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9/5/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00