ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 /5/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00