ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/6/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00