ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4/7/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00