ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/10/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00