ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3/10/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00