ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10/10/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00