ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25/10/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00