ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00