ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
46η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7/11/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00