ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15/11