ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21/11/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00