ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22/11

/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00