ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
50η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00