ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
50η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5/12/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00