ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
53η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/12/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00