ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 55η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20/12/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30