ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7/2/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00