ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21/2/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00