ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
18η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/5/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)