22η (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 (δια ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)