23η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 (δια ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)