23η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/6/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)