24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:15