25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:15