ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/7/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:15