26η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 (δια ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)