ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6/12/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 (δια ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)