28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/12/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00