29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:45